Diskuze na internetu

Při vyhledávání informací na internetu se určitě už každý z vás někdy zúčastnil diskuze s jinými uživateli. Tak jako vám některé informace od ostatních mohou být velmi užitečné, na druhé straně často narazíte na nenávistné projevy, smyšlené zprávy a nepodložené pomluvy, tzv. hoaxy. Setkáváme se s nimi zejména nazpravodajských serverech nebo na Facebooku. Útoky a urážky nemusí vyvolat jen politické debaty, ale i texty o nezaměstnaných, homosexuálech či téma domácích porodů nebo i nevinný článek o počasí.
síť plná lidí
Zášť na síti jen kvete
Nenávist a pomluvy se na internetu přímo lavinovitě šíří a nachází si stále nové oběti. Je to něco podobného jako dříve pomlouvačné pavlačové drbny. Nahrává tomu anonymita, jenž zbavuje na síti člověka sebekontroly a také stav společnosti, ve které se projevují nesplněné naděje i narůstající sociální nejistoty. Stále více lidí žije ve stresu, neboť se potýkají pro ně s neřešitelnými problémy.
Formu určiténesnášenlivosti vidíme i ve sportovním prostředí, kde ne vždy vládnou zásady fair play. Setkáváme se se záští obyvatel venkova vůči metropoli a naopak, s nenávistí mezigenerační, kdy mizí úcta ke starším lidem. Chudí nenávidí bohaté, majetní lidé nesnáší chudé. A tak bychom mohli stále pokračovat. Na internetu pak lidé, podnikající s nenávistí, nacházejí ideální prostředí.
žena a facebook
Známé internetové postavy
Trollové
Rozšklebená tvář skřeta, tzv.trolla, symbolizuje člověka, který na internetu ostatní záměrně provokuje a snaží se každou diskuzi rozvrátit agresivními až vulgárními příspěvky. Původně jde o skandinávskou mytologickou postavu zlého trpaslíka.

Hejtři
Nenávistní lidé, kteří si prostřednictvím internetu vybíjejí svojifrustraci. Zlobnou a nepřátelskou komunikaci u nich vyprovokuje jakákoliv odchylka od jejich představy světa. Zcela ignorují fakta a kritizují všechno a všechny. Nereagujte a nenechte se jimi otrávit!