Byl potvrzen objev nového super – těžkého prvku 115.

Vědci říkají, že vytvořili hrstku atomů nepolapitelného prvku 115, který zaujímá záhadný roh periodické tabulky. Velmi těžký prvek musí být oficiálně pojmenován, ale dočasně se nazývá ununpentium, zhruba založený na latinském a řeckém slově pro číslice 115.
 
Atomové číslo je počet protonů, které prvek obsahuje. Nejtěžším prvkem, který sev přírodě běžně vyskytuje, je uran, který má 92 protonů, ale vědci mohou naplnit ještě více protonů do atomového jádra a vytvářet těžší elementy reakcemi jaderné fúze.
periodická tabulka prvků 
Vědci doufají, že tím, že vytvoří těžší a těžší prvky, objeví teoretický ,,ostrov stability“, neobjevenou oblast v periodické tabulce, kde by mohly existovat stabilní super těžké prvky s dosud nepředstavitelným praktickým využitím.
 
Aby se v nové studii vyvinul ununpentium, skupina výzkumných pracovníků natočila super-rychlý paprsek vápníku (který má 20 protonů) na tenkou vrstvu americia, element s 95 protony. Když se atomová jádra střetla, některá se spojila, aby vytvořila atomy s velmi krátkým poločasem rozpadu se 115 protony.
 minerál bismut
V třítýdenním experimentu bylo pozorováno 30 atomů prvku 115. Před deseti lety byl vědeckým týmem v Rusku vyvinut podobný prvek, při experimentu bylo vytvořeno 37 atomů. Analýzou tohoto pokusu v pozdějších letech se potvrdilo, že šlo tenkrát skutečně o prvek s číslem 115.
 
 
Nadměrně těžké prvky jsou obecně nestabilní a naposledy jen zlomek sekundy, než se začnou rozpadávat. Vědci museli pomocí speciálních detektorů hledat energetické otisky pro rentgenové záření, o kterém se předpovídá, že je vydáván prvkem 115, protože se jeho intenzita rychle zhoršuje.
kovová kostka 
Výbor z Mezinárodní unie čisté a aplikované chemie (IUPAC), který upravuje chemickou nomenklaturu, přezkoumá nové poznatky a rozhodne, zda je zapotřebí více experimentů dříve, než bude elementu 115 připsán oficiální název.
 
Někteří sousedi  prvku 115 v periodické soustavě už byly pojmenováni. V loňském roce byly uměle vytvořeny prvky 114 a 116 a pojmenovány jako flerovium (Fl) a jatermír (Lv).