Globální polohový systém – GPS

Obecně

Global Positioning System – GPS byl vyvinut pro armádu, je to tedy vojenský globální družicový polohový systém, který dokáže označit přesnou polohu přijímače na jakémkoliv místě na Zemi nebo na obloze, a to s přesností na centimetry. Slouží nejen k vojenským účelům, ale i běžné populaci, především ke sledování a stopování vozů, strojů a techniky, ale i lidí. Prvopočátky tohoto systému sahají do 70-tých let minulého století, sloužit měl především armádě, proto vysílače byly vyvinuty tak, aby nevysílaly žádný signál.
navigace v automobilu

Auto v bezpečí

O GPS už slyšel jistě každý z vás, a jak už sám název napovídá, jedná se o systém, který znázorňuje aktuální polohu v daném čase, tedy systém, který dokáže vysledovat jakýkoliv předmět nebo osobu pomocí satelitu. Jeho použití je pro běžného člověka známé především v automobilovém průmyslu , využívají ho nejvíce společnosti k monitorování vozidel a díky němu mají přehled o jejich pohybu v daném čase a ve spojení s elektronickou knihou jízd také získají informace o spotřebě paliva. GPS systém monitoruje kompletně nejen samotný pohyb vozu, ale chrání i před odcizením, např. tím, že dokáže na dálku zablokovat motor a zabránit tak zneužití. V dnešní době se sledováním vozidel zabývají specializované společnosti, které dokáží mít automobil nepřetržitě na očích a pokud dojde k odcizení, dokáží vůz vyřadit z provozu a poté jej dohledat. Počítačový specialisté se neustále pokouší vyvíjet dokonalejší sledovací software.
silnice v horách

Další využití

GPS systém je v dnešní době používán i v mobilních telefonech. Připojení k internetu není nutné, neboť přístroj přijímá elektromagnetický signál z některé z družic obíhajících kolem Země ve výšce 20 000 kilometrů, postačí mít stáhnuté mapy on-line. 1 v dalších oblastech se setkáváme s využitím GPS, kromě aut a mobilů si našel uplatnění i v železniční dopravě, zemědělství, pozemní dopravě, letectví, při mapování, ale dokáže i zachraňovat životy, jeho služby využívá záchranný systém. Navigace pomáhá i turistům, cyklistům a běžcům, usnadňuje jim orientaci v terénu a je nedílnou součástí života sportovců, ti toto zařízení nosí ve velikosti hodinek na ruce, dokáže sledovat nejen rychlost, ale i vzdálenost.